RUStelefonen svarer på hvor høy promille man kan ha før man dør. Om man kan ta en overdose når man røyker heroin. Hvor mye hasj kan man ha på seg før det kan medføre fengselstraff. Hva er designer- drugs. Og får man kviser og økt hårvekst av å bruke anabole sterioder.

 
Hvor høy promille kan man ha før man står i fare for å dø? Hvor mye tilsvarer det i antall halvlitere eller drinker?
 
Hvor høy promille man får når man drikker er avhengig av kjønn, vekt, fysisk form og alder. Derfor sier en at når noen har en promille på 3-5, kan den være dødelig. Hvor mye dette tilsvarer i drikke avhenger av tidsperiode det konsumeres, og som tidligere nevnt – hvem som drikker. For eksempel er en liter sprit drukket på kort tid dødelig.
 
 
 
Er det sant at man ikke kan ta overdose om man røyker heroin?
 
Overdosefare ved heroinbruk knyttes mest opp mot injisering. Når du røyker heroin må mengden stoff være mye større enn når du injiserer for å oppnå samme ruseffekt .Muligheten blir derfor veldig små for en overdose ved røyking.
 
 
 
Hvor mye hasj kan man være i besittelse av uten å gå i fengsel?
 
Følger man straffelovens §162, så sier den ikke annet enn at det å oppbevare narkotika kan straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år. Hvor grensen går for hvor mye cannabis  du kan være i besittelse av før du får fengselsstraff, vil variere fra sak til sak. Regelen er forelegg ved beslag under 5 gram, og fengsel og bøter ved beslag over 5 gram. Men gjeldende rettspraksis vil ha stor betydning, og også andre hensyn tas i betraktning ved straffeutmåling; som for eksempel omsorg for barn, rehabilitering, sykdom og jobb.
 
 
 
Hva er designerdrugs?
 
Designerdrugs er stoffer som gir rus men som er sammensatt (designet – derav navnet) slik at de skal unngå narkotikalovgivningen i det landet de selges .De som designer disse stoffene tar gjerne utgangspunkt i allerede eksisterende forbudte stoff, og gjør om den kjemiske sammensetningen slik at de fortsatt gir ruseffekt men etter endringen ikke er ulovlig. Det tar tid for myndigheter å få analysert disse og få ført dem opp på narkotikalistene.
 
 
 
Er det sant at om en tar steroider får en mye kviser og mer hårvekst?
 
De ytre tegn som beskrives ved bruk av Anabole steroider er nettopp økt forekomst av kviser og hårvekst , kviser spesielt hos menn og hårvekst hos kvinner. Menn kan få håravfall og utvikling av bryster i tilegg. Kvinner kan få dypere stemme og en generell mer maskulin framtoning. For mer informasjon om dopingmidler og lignende ring Dopingtelefonen på tlf. 800 50 200 eller gå inn på deres hjemmeside.

 
 
Du kan også lese denne spørrespalten i Spirit.