RUStelefonen svarer på spørsmål om formfett. Om det er farlig å ha sex når man har tatt kokain. Om hasj blir brukt i behandling av sykdommen grønn stær. Og hvor lenge man bør vente ved å kjøre bil etter at man har tatt ulike typer stoff.

 
Hvilke konsekvenser følger med formfettsniffing? Kan konsekvensene vises i ettertid? Eller er det bare når du holder på? Og i så fall, hvor lenge etter merkes det?

Det er ikke selve formfettet, men drivgassene butan og propan som gir rusvirkningen (som for øvrig er de samme gassene man finner i lightergass). Disse gassene kan fortrenge oksygenet i blodet, noe som kan føre til bevisstløshet og død. Gassene kan også føre til alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen, noe som kan medføre hjertestans. Det har forekommet flere dødsfall i Norge de siste årene. Andre akutte, men mindre alvorlige, problemer kan være kvalme, brekninger, magesmerter og dårlig muskelkoordinasjon. Man får dessuten dårligere dømmekraft. Hallusinasjoner med forvirring og aggressivitet kan også forekomme. Ved lengre tids bruk kan man oppleve symptomer som appetittløshet, vekttap, konsentrasjons- vansker, tretthet og muskelsvakhet. Når man begynner å merke skadene etter lagtidsbruk avhenger både av hvor ofte man bruker og hvor mye.
 
 
 
Er det farlig å ha sex når man har tatt kokain?

Bruk av kokain kan påvirke hjertet og hjerterytmen. Dette sammen med økt fysisk aktivitet, kan være så belastende for hjertet at det kan medføre hjertestans. Kokain fører også til blodtrykksøkning, som ved anstrengelse kan føre til hjerneblødning hos utsatte personer. Tar du dette i betraktning, så kan seksuell aktivitet være med på å forsterke faren for hjerterytmefeil, hjertestans og hjerneblødning ved kokain- bruk.
 
 
 
Leser at hasj brukes som medisin i forbindelse med grønn stær. Blir det brukt som en direkte behandling av grønn stær, og i så fall på hvilken måte, eller brukes den som lindring på en eller annen måte?

Grønn stær  er en sykdom hvor kammervæske i øyet ikke blir tømt gjennom de kanaler som finnes. Dette fører til et forhøyet trykk i øyet. Hasjen virker slik at trykket i øyet synker. Det er imidlertid få, om noen, som bruker hasj til behandling av grønn stær, da andre medikamenter, som øyedråper og betablokker, har bedre effekt på trykkstabilisering, og det er derfor ikke behov for bruk av illegale stoffer.
 
 
 
Hvor lenge bør man vente med å kjøre bil hvis man har tatt dop av forskjellige typer? Tenker mest på hasj, ecstasy og speed.

Legg igjen en kommentar