RUStelefonen svarer på spørsmål om motedop. Om et moderat alkoholbruk er helsefremmende. Hvilke kombinasjoner av stoffer som er mest farlig. Og om hva som er mest skadelig av hasj og alkohol.

 
Det har vært snakk om mange typer "motedop" de siste årene – GHB, rohypnol etc. Men nå er det lenge siden jeg har hørt om noe slikt. Er ikke "motedop" på moten lenger?

Hvilke rusmidler som til enhver tid brukes, og som til enhver tid er ”på moten”  i de forskjellige miljøene, er det svært vanskelig å si noe om. Det vi kan si noe om er hvilke tall det opereres med på landsbasis i forhold til bruk av rusmidler. Tallene vi bruker er hentet fra ungdomsundersøkelsen til SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning). De rusmidlene vi nevner her er GHB, ecstasy, kokain og amfetamin. Dette er de rusmidlene det har vært mest fokusert på i media i forbindelse med ungdom, trender og moter. Vi kan ikke si noe om Rohypnol, da det ikke finnes noen god statistikk over bruken av dette rusmiddelet.

Hos yngre er det ingen holdepunkter for at alkohol har gunstige helsevirkninger. For personer eldre enn 40-50 år er det ikke usannsynlig at mengder i størrelsesorden en halv til én alkoholenhet daglig (én alkoholenh. er ca. 35 cl øl/12 cl vin/4 cl br.vin) kan være gunstig med tanke på hjerte-karsykdommer. Flere statistiske undersøkelser tyder på det. Det er imidlertid vanskelig å anbefale et rusmiddel og et mulig avhengighetsskapende stoff som daglig "medisin".

Gjentatt alkoholinntak kan øke risikoen for høyt blodtrykk, hjerneslag, enkelte former for kreft og leversykdom. Risikoen for skader øker ved inntak av tre, eller fler, alkoholenheter daglig. Bruk av alkohol over tid øker også risikoen for utvikling av avhengighet; alkoholisme. Det finnes ingen sikre nedre grenser for alkoholbruk når det gjelder fosterskader hos gravide eller utvikling av avhengighet hos disponerte personer.
 
 
 
Lurer på hvilke kombinasjoner av dop som er de skumleste? Ikke heroin selvsagt, det tar jeg aldri.

Den farligste kombinasjonen av rusmidler er når man kombinere ulike dempende stoffer. Dette øker nemlig sannsynligheten for en overdose. Eksempler på dempende stoffer er; Benzodiazepiner(rohypnol, valium osv.),GHB, alkohol, gasser og heroin.

Andre skumle kombinasjonervil være å blande flere stoffer som har samme type skadevirkninger, som for eksempel amfetamin, ecstasy, kokain og hasj. Alle disse stoffene kan gi angst og depresjoner, og om du bruker flere av  dem sammen forsterkes sansynligheten for at du blir dårlig.
 
 
 
Hørte nylig at eksperter sa at hvis de fikk velge bare ett rusmiddel som skulle vært lovlig i Norge, ville de ikke valgt alkohol, men hasj! Er man sunnere hvis man bare røyker hasj enn hvis man bare drikker?

Begge disse rusmidlene har skadevirkninger. Ved høyt forbruk vil hasjrøyking gå mest utover din psykiske helse, mens alkoholbruk vil gå mest utover din fysiske helse. Vi kan ikke si hva som er ”sunnest” eller minst farlig av disse rusmidlene, men det vi kan si er at høyt forbruk er skadelig uansett hvilket av rusmidlene du velger. 
  
 
 
Du kan også lese denne spørrespalten i Spirit