RUStelefonen svarer på spørsmål om Prozac og anti-depressiva. Hvor lenge man bør vente med å kjøre bil etter man har røyket hasj. Hva er farene ved bruk av ecstasy. Og fargen på hasj produsert forskjellige steder i verden.

 
Prozac og anti-depressiva: hvor sterke er de greiene der i forhold til andre rusmidler? Og hvor vanskelig er det å slutte i forhold til fy-fy-rusmidler som heroin og ghb?

Prozac selges ikke i Norge, men er mye brukt i f.eks. USA. Fontex og Fluoxetin er lignende legemidler som brukes i Norge ved behandling av depresjoner i forbindelse med en kjemisk ubalanse i hjernen. Dosene som brukes medfører verken ruseffekt, eller avhengighet. Når man avslutter behandlingen trappes ofte dosen ned over tid, da noen opplever svimmelhet, hodepine og irritabilitet om de slutter brått. Enkelte får også tilbakefall når de slutter. Dette kan imidlertid ikke sammenlignes med å slutte med f.eks. heroin, som medfører sterke abstinenser som muskelsmerter, frysninger, diaré og rennende øyne/nese. Dessuten er uro, rastløshet og angst- følelse vanlig.
 
 
 
Hvor lang tid må det gå før man kan kjøre bil etter å ha røyket hasj?

THC (virkestoffet i hasj) kan påvises i blodet ca. 12 timer etter inntak. Koordinasjon, konsentrasjon og reaksjonsevne kan imidlertid være svekket i opptil 24 timer. Røyker du hasj daglig, bør du ikke kjøre bil i det hele tatt, fordi THC er fettløslig og lagres i kroppen over tid. Hasj kan påvises i urinen flere dager etter et enkelt inntak, og flere uker ved gjentatte inntak.
 
 
 
Kan man bli helt grønnsak av å prøve exstacy én gang? Bør en helst være sammen med noen som kan ”passe på en”?

Ecstasy fører til øket puls, blodtrykk og kroppstemperatur. I verste fall kan dette resultere i hjerterytmeforstyrrelse, hjerteinfarkt eller hjerneblødning med døden til følge. Dette kan skje alt første gang man prøver, og etter inntak av en ”vanlig” rusdose. Ecstasy kan også gi hallusinasjoner, forfølgelsestanker, panikk og angst, som kan resultere i ukontrollerte handlinger med alvorlige følger. Det er alltid bra å være sammen med noen, men dette kan kun redusere følgene av problemene, ikke hindre at de oppstår i utgangspunktet.

 
 
Hva er "boblings" (hasj med mørkere, nesten sort, farge)? Er det stor forskjell på det og vanlig hasj?

Vi kjenner ikke betegnelsen ”boblings”. Hasj kan imidlertid ha ulik farge ut i fra hvor den er produsert, da man har forskjellige tradisjoner for dyrkning og fremstilling. Hasj fra Afghanistan, Kashmir, Nepal og Pakistan har gjerne mørk brun til svart farge. Hasj fra i Marokko og Nederland har ofte grønnaktig farge. Hasj fra Libanon har ofte gul til rødbrun farge.
 
 
 
Du kan også lese denne spørrespalten i Spirit.