Hasj

Velkommen til Rusmiddeletatens hasjsider!

For ungdom:

Her kommer det fakta om hasj og du skal kunne lese hva andre tenåringer mener om hasj. Det kommer også lenker til andre, spennende adresser der du kan lese om rusmidler!

For foreldre:
Her kommer det også en del til foreldre. Her skal foreldre kunne finne informasjon som kan gjøre det lettere å prate med tenåringer om rusmidler. Den viktigste forebyggingen er den som skjer hjemme!

For lærere:
Disse sidene er også beregnet for lærere. Snart vil lærere ha muligheten til å finne hjelp iht. undervisning og rusmidler. Det kan kanskje inspirere til å utvikle eller fornye undervisningen du allerede holder på med.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>