Tegn og symptomer på bruk av «syntetisk hasj»

Mistenker du at noen du kjenner bruker syntetisk cannabis?

 

Vanskelig å finne fellesnevnere for tegn og symptomer på syntetiske rusmidler

Ettersom det finnes svært mange ulike typer syntetisk cannabis/rusmidler, med tilsvarende ulike virkninger, er det tilnærmet umulig å gi et fullstendig bilde av mulige tegn og symptomer på bruk. Det faktum at disse stoffene er i kontinuerlig utvikling bidrar til å komplisere bildet ytterligere.

Hva vi kan si, er at disse stoffene i all hovedsak søker å etterligne virkningen av etablerte rusmidler. På våre faktasider om ulike rusmidler kan du lese om tegn og symptomer på bruk av de enkelte rusmidlene, hvor det i flere tilfeller altså kan dreie seg om bruk av et syntetisk cannabis/rusmiddel i stedet.

Dersom du i tillegg har registrert at vedkommende har mottatt postpakker som han/hun ikke kan eller vil redegjøre for, kan dette være noe som tyder på at det dreier seg om bruk av syntetisk cannabis/rusmidler.

 

I vår spørsmål- og svartjeneste har vi besvart mange tusen spørsmål fra våre brukere. 
 
Sender du inn et spørsmål, så kan du regne med at det blir besvart i løpet av kort tid på hverdager
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag

STENGT

Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag  
STENGT
 
Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Telefon: 915 08 588


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)

RUStelefonen har nytt navn og ny nettside! Velkommen til RUSinfo.

Du er fortsatt helt anonym når du kontakter oss!