Tegn og symptomer på bruk av «syntetisk hasj»

Mistenker du at noen du kjenner bruker syntetisk cannabis?

 

Vanskelig å finne fellesnevnere for tegn og symptomer på syntetiske rusmidler

Ettersom det finnes svært mange ulike typer syntetisk cannabis/rusmidler, med tilsvarende ulike virkninger, er det tilnærmet umulig å gi et fullstendig bilde av mulige tegn og symptomer på bruk. Det faktum at disse stoffene er i kontinuerlig utvikling bidrar til å komplisere bildet ytterligere.

Hva vi kan si, er at disse stoffene i all hovedsak søker å etterligne virkningen av etablerte rusmidler. På våre faktasider om ulike rusmidler kan du lese om tegn og symptomer på bruk av de enkelte rusmidlene, hvor det i flere tilfeller altså kan dreie seg om bruk av et syntetisk cannabis/rusmiddel i stedet.

Dersom du i tillegg har registrert at vedkommende har mottatt postpakker som han/hun ikke kan eller vil redegjøre for, kan dette være noe som tyder på at det dreier seg om bruk av syntetisk cannabis/rusmidler.