Tegn og symptomer på bruk av cannabis

Mistenker du at noen du kjenner bruker cannabis?

 

 

Symptomer som kan være tegn på at en person er påvirket av cannabis

 • Forstørrede pupiller; røde, «glassaktige» øyne; treg reaksjonstid på stimuli

 

 • Søtlig lukt av klær

 

 • Fnisete, lattermild

 

 • Usammenhengende tale, endring i stemmeleiet

 

 • Mild til kraftig endret atferd og personlighet

 

 • Gir uttrykk for tanker og ideer som er utypiske for personen

 

 • Kvalme, oppkast

 

 • Nervøsitet, vrangforestillinger

 

 • Forsterket innadvendthet eller utadvendthet

 

 • Personen drikker og/eller spiser uvanlig mye (cannabis kan forsterke munntørrhet og sultfølelse)

 

 • Forvirring, vanskeligheter med å orientere seg (ved høye inntak)

 

 

Symptomer som kan være tegn på regelmessig eller nylig bruk av cannabis

 • Endret atferd og personlighet

 

 • Gir uttrykk for tanker og ideer som er utypiske for personen

 

 • Endret sosial omgangskrets

 

 • Lite overskudd/energi

 

 • Svekket hukommelse og konsentrasjon

 

 • Personen glemmer eller uteblir fra avtaler

 

 • Intrikate bortforklaringer og løgner, særlig tilknyttet pengebruk og hvor h*n har oppholdt seg i tidsrom som ikke er redegjort for

 

 • Forsterket innadvendthet eller utadvendthet

 

 • Søtlig lukt av klær

 

 • Funn av brukerutstyr, som f.eks. piper, bonger, rullepapir, filtre, kverner, grønne eller brune «smuler»

 

Verdt å vite om tegn og symptomer på bruk

Enkeltvis behøver ikke disse symptomene indikere noe som helst, men jo flere av disse som er tilstede, desto større grunn til å anta at det kan dreie seg om cannabisbruk. Det er verdt å bemerke seg at hvilke symptomer som utvises som følge av cannabisbruk, er noe som kan variere sterkt fra person til person. Enkelte symptomer kan også være typiske for andre rusmidler enn cannabis.

 

Velkommen til RUSinfo!

HAP-app: Vi jobber med full oppgradering av appen og antar at den skal være klar fra januar 2023!