Ruspåvirket kjøring

Å kjøre bil påvirket av rusmidler og/eller rusgivende legemidler er straffbart.

Promillegrense for å kjøre bil

I Norge finnes det tre promillegrenser:

  • Alkoholpromille á 0,2 til og med 0,5 (A) ; med bot ved alkoholkonsentrasjon i blodet til og med 0,5 promille eller alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften til og med 0,25 milligram per liter luft, eller ved nærmere bestemt konsentrasjon i blodet av annet berusende eller bedøvende middel.
  • Alkoholpromille over 0,5 til og med 1,2 (B); med bot og betinget eller ubetinget fengsel ved alkoholkonsentrasjon i blodet over 0,5 til og med 1,2 promille eller alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften over 0,25 til og med 0,6 milligram per liter luft, eller ved nærmere bestemt konsentrasjon i blodet av annet berusende eller bedøvende middel.
  • Alkoholpromille over 1,2 (C)med bot og ubetinget fengsel ved alkoholkonsentrasjon i blodet over 1,2 promille eller alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften over 0,6 milligram per liter luft, eller ved nærmere bestemt konsentrasjon i blodet av annet berusende eller bedøvende middel.

 

For andre rusmidler enn alkohol, omregner politi eller lege hva målt konsentrasjon i blod, spytt eller utånding tilsvarer i alkoholpromille.

Dette gjelder også for bruk av reseptpliktige legemidler dersom du selv ikke har resept på det aktuelle legemiddelet, eller dersom du bruker mer enn hva legen har foreskrevet.

(Kilde: Vegtrafikkloven § 31 og § 22 første ledd)

 

 

Hva blir straffen?

Botens størrelse vil normalt tilsvare 1,5 ganger månedslønn, men dette kan variere noe. Gjentatte overtredelser vil som regel skjerpe strafferammen ytterligere.

A) Ved førstegangsovertredelse vil normalt ikke førerkortet inndras, men i spesielle tilfeller kan det inndras opptil ett år.

B) Ved førstegangsovertredelse inndras førerkortet i minimum ett år.

C) Ved førstegangsovertredelse  inndras førerkortet vanligvis i 2-5 år.

 

Merk at disse strafferammene vil komme i tillegg til eventuelle andre straffbare forhold, dersom dette også utgjør en del av påtalen.

 

Øvelseskjøring

Samme regelverk gjelder for elever som øvelseskjører, og for elevens ledsager/lærer. Dersom eleven er under 18 år, vil dette riktignok kunne virke formildende for vedkommende, og åpne for alternative straffereaksjoner. Utsettelse på førerprøve er vanlig praksis i tillegg til eventuell straff.

I vår spørsmål- og svartjeneste har vi besvart mange tusen spørsmål fra våre brukere. 
 
Sender du inn et spørsmål, så kan du regne med at det blir besvart i løpet av kort tid på hverdager
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag

STENGT

Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag  
STENGT
 
Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Telefon: 915 08 588


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)

RUStelefonen har nytt navn og ny nettside!

 Velkommen til RUSinfo. Du er fortsatt helt anonym når du kontakter oss!