Bilkjøring og medisinsk cannabis

Per i dag er det en liten gruppe nordmenn som mottar cannabis/cannabinoider medisinsk, hovedsakelig som en smertelindring. Dette er forenlig med å oppfylle helsekravene til førerkort, under visse forutsetninger.

Førerkortgruppe 1

(AM, S, T, A1, A2, A, B, BE):

Helsekrav oppfylt dersom:

  • Behandlingen er innenfor indikasjon og instituert av spesialist i nevrologi
  • Pasienten følger legens anbefaling om tidsintervall mellom inntak og føring av motorvogn
  • Behandlingen følger retningslinjene som angitt under avsnittet Legemidler i Førerkortveilederen
  • Sykdommen i seg selv ikke gjør søkeren uskikket til å føre motorvogn
  • Det utvises spesiell aktsomhet når bruk av andre legemidler er indisert
  • Helsekravene etter § 35 er oppfylt ved samtidig bruk av legemidler som er opplistet i § 36
  • Det ikke benyttes cannabinoider i tillegg til behandlingen med det registrerte cannabinoid-legemiddelet.

 

Ved samtidig bruk av et cannabinoid-legemiddel og et legemiddel som er opplistet i § 36 nr. 4 til 7, bør angitt maksimal døgndose for det sistnevnte legemiddelet reduseres med 50 %, jf. § 37. Det bør ikke brukes mer enn ett legemiddel opplistet i § 36 nr. 4 til 7, sammen med cannabinoid-legemidler.

All annen bruk av cannabinoid-legemidler er uforenlig med føring av motorvogn. Dette gjelder uavhengig av hvordan legemiddelet er anskaffet. Derfor er cannabinoid-legemidler kjøpt eller forskrevet av lege i utlandet eller tatt inn i Norge på registreringsfritak, uforenlig med føring av motorvogn.

 

Førerkortgruppe 2 og 3

(C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE):

Helsekrav ikke oppfylt ved medisinsk bruk av cannabis/cannabinoider.

Velkommen til RUSinfo!

Vi har tekniske problemer med spørsmålstjenesten. Spørsmål sendt inn etter 29.04 kan ha blitt borte, og vi ber deg sende inn på nytt. Vi beklager ulempen, og jobber med å rette feilen snarest. 

HAP-app: Det har vist seg at appen trenger full oppgradering for å virke som den skal i iOS. Vi har funnet et firma som vil jobbe med oppgraderingen, men det kan ta litt tid og vi beklager til alle som savner appen!