Bilkjøring og benzodiazepiner

Her kan du lese helsekravene til førerkort dersom du bruker Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler.

Førerkortgruppe 1

(AM, S, T, A1, A2, A, B, BE)

Helsekrav oppfylt ved regelmessig bruk av:

  • Diazepam (Valium, Vival, Stesolid): inntil 10 mg per døgn

eller

  •  Oksazepam (Sobril): inntil 30 mg per døgn.

 

Forutsatt at det har gått minimum 7 dager siden påbegynt medisinering eller doseendring. Det er ingen «karantenetid» mellom inntak av disse legemidlene og når du kan kjøre bil, så sant du er tilvendt dosen. Men dersom du bruker ett av disse legemidlene sporadisk, skal du ikke kjøre bil så lenge virketiden av legemiddelet varer. Hvilken virketid som gjelder, er noe legen din skal informere deg om.

 

I tillegg er helsekrav oppfylt ved bruk av

  • Zopiklon (Imovane, Zopiklon, Zopiclone, Zoptin): inntil 7,5 mg per døgn.
  • Zolpidem (Stilnoct, Zolpidem): inntil 10 mg per døgn.
  • Nitrazepam (Apodorm, Mogadon): inntil 10 mg per døgn.

 

MERK: Forutsatt at dette inntas minimum 8 timer før bilkjøring.

 

Jeg bruker flere forskjellige legemidler

Ved samtidig bruk av to av ovennevnte benzodiazepiner (eller øvrige legemidler opplistet i Førerkortforskriften § 36 nr. 4 til 7) halveres den maksimale tillatte døgndosen av begge. Ved samtidig bruk av antipsykotika, antiepileptika eller antidepressiva, jf. § 36 nr. 8, og legemidler som inngår i § 36 nr. 4, reduseres maksimal døgndose av benzodiazepiner med 50 %. Helsekravene er ikke oppfylt ved bruk av tre eller flere slike legemidler. Helsekravene er heller ikke oppfylt ved bruk av andre benzodiazepiner enn ovennevnte.

 

Førerkortgruppe 2 og 3

(C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE)

Helsekrav oppfylt ved sporadisk bruk i en periode på maksimum fem døgn av:

  • Zopiklon (Imovane, Zopiklon, Zopiclone, Zoptin): inntil 7,5 mg per døgn.
  • Zolpidem (Stilnoct, Zolpidem): inntil 10 mg per døgn.
  • Nitrazepam (Apodorm, Mogadon): inntil 10 mg per døgn.

 

MERK: Forutsatt at dette inntas minimum 8 timer før bilkjøring.

 

Ved samtidig bruk av to av disse (eller øvrige legemidler opplistet i Førerkortforskriften § 36 nr. 4 til 7) halveres den maksimale tillatte døgndosen av begge. Ved samtidig bruk av antipsykotika, antiepileptika eller antidepressiva, jf. § 36 nr. 8, og legemidler som inngår i § 36 nr. 4, reduseres maksimal døgndose av benzodiazepiner med 50 %. Helsekravene er ikke oppfylt ved bruk av tre eller flere slike legemidler.

Helsekravene er heller ikke oppfylt ved bruk av andre benzodiazepiner enn ovennevnte.

 

Velkommen til RUSinfo!

Vi har tekniske problemer med spørsmålstjenesten. Spørsmål sendt inn etter 29.04 kan ha blitt borte, og vi ber deg sende inn på nytt. Vi beklager ulempen, og jobber med å rette feilen snarest. 

HAP-app: Det har vist seg at appen trenger full oppgradering for å virke som den skal i iOS. Vi har funnet et firma som vil jobbe med oppgraderingen, men det kan ta litt tid og vi beklager til alle som savner appen!