Bilkjøring og antipsykotika, antiepileptika og antidepressiva

Hvilke regler gjelder dersom du går på antipsykotika, antiepileptika eller antidepressiva?

 

 

Merk: følgende avsnitt omhandler medisinering. I tillegg til dette vil enkelte typer psykiske lidelser i seg selv kunne være til hinder for godkjent førerrett – snakk med legen om dette.

 

Alle førerkortgrupper:

Ved samtidig bruk av flere legemidler av typen antipsykotika, antiepileptika og/eller antidepressiva, eventuelt sammen med legemidler som inngår i § 36 nr. 4 til 7, se «Samtidig bruk av flere legemidler» under «Legemiddelbehandling» i Generelt helsekrav til førerkort for alle typer psykiske lidelser og svekkelser (Førerkortveilederen).

Velkommen til RUSinfo!

Vi har tekniske problemer med spørsmålstjenesten. Spørsmål sendt inn etter 29.04 kan ha blitt borte, og vi ber deg sende inn på nytt. Vi beklager ulempen, og jobber med å rette feilen snarest. 

HAP-app: Det har vist seg at appen trenger full oppgradering for å virke som den skal i iOS. Vi har funnet et firma som vil jobbe med oppgraderingen, men det kan ta litt tid og vi beklager til alle som savner appen!