Bilkjøring og antihistaminer som sovemedisin

Hvis du får utskrevet antihistaminer som sovemedisin, er det fastsatt spesifikke grenser for hvor mye du kan bruke og samtidig oppfylle helsekravene til førerkort.

Hvis du får utskrevet antihistaminer til andre formål enn som sovemedisin, skal dette vurderes i henhold til det generelle helsekravet ved bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen (§ 35). Det bør da tas utgangspunkt i krav til døgndoser og karenstid før kjøring som når antihistaminer brukes som sovemedisin

 

Antihistaminer førerkortgruppe 1

(AM, S, T, A1, A2, A, B, BE)

Helsekrav oppfylt ved bruk av:

  • Alimemazin (Vallergan) inntil 30 mg/døgn,
  • Prometazin (Phenergan) inntil 25 mg/døgn eller
  • Hydroksyzin (Atarax, Hydroxyzine) inntil 30 mg/døgn

MERK: Siste dose må være inntatt minst 8 timer før kjøring.

Ved bruk av to legemidler opplistet i helsekravene i § 36, reduseres angitt døgndose for begge legemidler med 50 %. Ved samtidig bruk av antipsykotika, antiepileptika eller antidepressiva, jf. § 36 nr. 8, og antihistaminer som sovemiddel, reduseres angitt døgndose av antihistaminer med 50 %. Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av tre eller flere legemidler opplistet i § 36.

 

Antihistaminer førerkortgruppe 2 og 3

(C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE):

Helsekrav ikke oppfylt ved bruk av antihistaminer som sovemedisin.

Velkommen til RUSinfo!

Vi har tekniske problemer med spørsmålstjenesten. Spørsmål sendt inn etter 29.04 kan ha blitt borte, og vi ber deg sende inn på nytt. Vi beklager ulempen, og jobber med å rette feilen snarest. 

HAP-app: Det har vist seg at appen trenger full oppgradering for å virke som den skal i iOS. Vi har funnet et firma som vil jobbe med oppgraderingen, men det kan ta litt tid og vi beklager til alle som savner appen!