Bilkjøring og antihistaminer som sovemedisin

Hvis du får utskrevet antihistaminer som sovemedisin, er det fastsatt spesifikke grenser for hvor mye du kan bruke og samtidig oppfylle helsekravene til førerkort.

Hvis du får utskrevet antihistaminer til andre formål enn som sovemedisin, skal dette vurderes i henhold til det generelle helsekravet ved bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen (§ 35). Det bør da tas utgangspunkt i krav til døgndoser og karenstid før kjøring som når antihistaminer brukes som sovemedisin

 

Antihistaminer førerkortgruppe 1

(AM, S, T, A1, A2, A, B, BE)

Helsekrav oppfylt ved bruk av:

  • Alimemazin (Vallergan) inntil 30 mg/døgn,
  • Prometazin (Phenergan) inntil 25 mg/døgn eller
  • Hydroksyzin (Atarax, Hydroxyzine) inntil 30 mg/døgn

MERK: Siste dose må være inntatt minst 8 timer før kjøring.

Ved bruk av to legemidler opplistet i helsekravene i § 36, reduseres angitt døgndose for begge legemidler med 50 %. Ved samtidig bruk av antipsykotika, antiepileptika eller antidepressiva, jf. § 36 nr. 8, og antihistaminer som sovemiddel, reduseres angitt døgndose av antihistaminer med 50 %. Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av tre eller flere legemidler opplistet i § 36.

 

Antihistaminer førerkortgruppe 2 og 3

(C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE):

Helsekrav ikke oppfylt ved bruk av antihistaminer som sovemedisin.

I vår spørsmål- og svartjeneste har vi besvart mange tusen spørsmål fra våre brukere. 
 
Sender du inn et spørsmål, så kan du regne med at det blir besvart i løpet av kort tid på hverdager
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag

STENGT

Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag  
STENGT
 
Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Telefon: 915 08 588


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)

RUStelefonen har nytt navn og ny nettside!

 Velkommen til RUSinfo. Du er fortsatt helt anonym når du kontakter oss!