Bilkjøring og ADHD/ADD-medisiner

Når det gjelder helsekrav til førerkort og ADHD/ADD-medisinering, vil funksjonsnivå og alvorlighetsgraden av diagnosen ha stor betydning. Regelverket skiller mellom ADHD/ADD med og uten atferdsforstyrrelse.

ADHD/ADD med atferdsforstyrrelse

Dersom behandlende lege mener sentralstimulerende midler er nødvendig for førerkortsøkere med hyperkinetiske forstyrrelser, skal det kreves at disse inntas som avtalt med legen, og at nødvendig behandlingsopplegg følges. Sentralstimulerende midler tatt i denne sammenheng, under faglig betryggende kontroll, er altså en forutsetning for, ikke en kontraindikasjon mot, føring av motorvogn. Legemiddelbehandlingen skal ikke, i seg selv, utgjøre en trafikksikkerhetsrisiko. Ved hyperkinetiske forstyrrelser med atferdsforstyrrelse er bruk av vanedannende legemidler uforenlig med samtidig bruk av sentralstimulerende midler.

 

Alle førerkortgrupper:

Helsekrav oppfylt etter klar anbefaling fra behandlende lege/psykolog dersom:

  • Behandling sikrer kjøreevne.
  • Det ikke er samtidig sykdom som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko, og
  • Det er god kognitiv funksjonsevne.

 

Førerkortgruppe 1

(AM, S, T, A1, A2, A, B, BE):

Helseattest kan gis med anbefaling om førerrett for inntil to år av gangen.

 

Førerkortgruppe 2 og 3

(C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE):

Helseattest kan gis med anbefaling om førerrett for inntil ett år, før den kan gis for inntil to år av gangen.

 

ADHD/ADD uten atferdsforstyrrelse

For personer med hyperkinetisk forstyrrelse uten atferdsforstyrrelse vil førerkort vanligvis kunne utstedes for alle førerkortklasser. Lege/psykolog skal være oppmerksom på at denne pasientgruppen ofte har andre samtidige lidelser, herunder angsttilstander, affektive lidelser og bruk av rusmidler som omfattes av forskriftens øvrige bestemmelser.

For søkere der tilstanden er stabil, og helseattest er gitt med vanlig varighet, vil bruk av øvrige legemidler være etter de generelle reglene for bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen.

 

Alle førerkortgrupper:

Helsekrav oppfylt etter klar anbefaling fra behandlende lege/psykolog dersom:

  • Det ikke er samtidig sykdom som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko, og
  • det er god kognitiv funksjonsevne.Helseattest kan gis med anbefaling om førerrett for inntil to års varighet, før den etter to år kan gis med vanlig varighet.

 

Velkommen til RUSinfo!

Vi har tekniske problemer med spørsmålstjenesten. Spørsmål sendt inn etter 29.04 kan ha blitt borte, og vi ber deg sende inn på nytt. Vi beklager ulempen, og jobber med å rette feilen snarest. 

HAP-app: Det har vist seg at appen trenger full oppgradering for å virke som den skal i iOS. Vi har funnet et firma som vil jobbe med oppgraderingen, men det kan ta litt tid og vi beklager til alle som savner appen!