Syntetiske rusmidler på festival

«Nye psykoaktive stoffer», også kjent som «nye syntetiske rusmidler», er en samlebetegnelse på rusmidler som har kommet på markedet  de siste årene, og som i all hovedsak omsettes via internett.

Disse stoffene er ofte en etterligning av mer tradisjonelle rusmidler. Eksempler på NPS er syntetiske cannabinoider («syntetisk hasj»/«spice») og mefedron (et katinon).

Ettersom NPS stadig er i utvikling, vil nye produktnavn og nye kjemiske formler regelmessig dukke opp på markedet. Dette er hovedsakelig et grep for kontinuerlig å forsøke å ligge et steg foran lovverket. Som et følge av dette er det mye vi ikke vet om NPS.

Generelt vil NPS ofte være i kategorien stimulerende og/eller hallusinogen. Derfor anbefaler vi at du gjør deg kjent med forhåndsreglene for bruk av MDMA og hallusinogener før du vurderer å bruke NPS, da flesteparten av rådene som fremgår der også vil være relevante for mange NPS. Men det er særlig viktig at du vektlegger punktene

Vær nøye med størrelsen på dosen

og

Aldri innta et NPS med mindre du er 100 % sikker på innholdet.

Vær klar over at noen typer NPS er særdeles potente og kan gi svært alvorlige helseskader, i verste fall med døden til følge. Gjør deg godt kjent med egenskapene ved det aktuelle NPS.

 

I vår spørsmål- og svartjeneste har vi besvart mange tusen spørsmål fra våre brukere. 
 
Sender du inn et spørsmål, så kan du regne med at det blir besvart i løpet av kort tid på hverdager
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
pause
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag

STENGT

Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
pause
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag  
STENGT
 
Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Telefon: 915 08 588


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)


Spør oss

Test

Chat

RUStelefonen har nytt navn og ny nettside! Velkommen til RUSinfo.

Du er fortsatt helt anonym når du kontakter oss!