Jeg har hørt at amfetamin innholder svært farlige kjemikalier. Hvor farlig er disse kjemikalier for menneske hjernen og hvordan påvirker dette kroppen når man tar dette som ett sniff i nesen eller svelger dette sammen med brus eller juice? Jeg har prøvd dette mange gangers. For hver gang jeg har tatt dette så har jeg følt meg bra med meg selv og kan gå ut blant folk. Uten dette stenger jeg meg inne i meg selv og klarer ikke store folke mengder….. Kan amfetamin etse opp indre organer? Er kokain bedre å sniffe enn amfetamin? Kan man bli mer sykotisk av amfetamin enn kokain? Og hvorfor kan barn bestille dette via nettet og få det rett hjem i postkassen. Jeg har hørt at barn helt ned i 13 års alder kan bestille dette via nettet uten at det blir oppdaget av post og tollvesenet. Sjekk ut [fjernet, red.] Er en nettside som dere burde rapporterer til politi myndighetene. For jeg vet at der kan man bestille slike stoffer.

Mvh
En som vil ha vekk farlig narkotika

Mann, 34 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Her var det flere spørsmål på en gang – vi skal forsøke å besvare dem så godt vi kan, i tur og orden.

Jeg har hørt at amfetamin innholder svært farlige kjemikalier. Hvor farlig er disse kjemikalier for menneske hjernen og hvordan påvirker dette kroppen når man tar dette som ett sniff i nesen eller svelger dette sammen med brus eller juice?
Noen vil jo mene at ren amfetamin i seg selv er et farlig kjemikalie. Men noen ganger kan man risikere å kjøpe amfetamin som er blandet ut med andre (og potensielt mer farlige) kjemikalier. Det kommer an på hvem du kjøper det fra. Det er mange mulige stoffer man kan bruke til å blande ut amfetamin, men vi kan i hvert fall si litt om mulige virkninger og bivirkninger av (ren) amfetamin. Følgende er hentet fra våre faktasider om amfetamin, avsnitt om virkninger og bivirkninger:

Virkninger og korttidseffekter
Amfetaminrusen påvirkes av forventninger, hvor mye erfaring man har med stoffet, størrelsen på dosen, hvor rent stoffet er og hvordan man tar det. Om stoffet tas alene eller i kombinasjon med andre stoffer, er også utslagsgivende.

Rusen gir gjerne en følelse av selvtillit, økt energi, pratsomhet og nervøsitet. Den demper sultfølelse og søvnbehov, og brukeren kan bli rastløs og ukonsentrert. Usammenhengende tale- og tankerekker, og en tendens til å overvurdere egne ferdigheter er vanlig.

Enkelte kan bli irritable eller aggressive. Noen opplever å få følelsen av at konsentrasjonen blir skjerpet, men det som ofte egentlig skjer er at amfetamin fører til at man «henger seg opp» i visse detaljer og at man har vanskelig for å slippe et oppheng eller se helheten. Uro, forvirring, skjelving, panikk og tankeforstyrrelser som f.eks. paranoia kan forekomme.

Bivirkninger og langtidseffekter
Langvarig amfetaminbruk forbindes ofte med angst, depresjon og psykose. Paranoide tilstander hvor man føler seg forfulgt og overvåket er ikke uvanlig. Panikkangst er også et typisk problem. Dette kan arte seg som hjertebank og en følelse av åndenød. Enkelte kan også bli aggressive og voldelige. Ved langvarig sniffing kan man få blødninger og sår på slimhinnene i nesen.

Regelmessig bruk av amfetamin fører til at dosen må økes for å oppnå samme virkning. Vanligvis oppstår det ikke sterke fysiske abstinenser etter bruken. Plager som muskelverk, utmattelse og urolig søvn er allikevel vanlig, før en eventuell abstinensperiode slår inn. Den psykiske avhengigheten er mer alvorlig. Avvenning etter misbruk utløser ofte angst og depresjoner, og i enkelte tilfeller også selvmordstanker.

Kan amfetamin etse opp indre organer?
Sniffing av amfetamin kan gi etseskader i neseveggen og svelget.

Er kokain bedre å sniffe enn amfetamin? Kan man bli mer psykotisk av amfetamin enn kokain?
Kokain og amfetamin har mange fellestrekk, men den viktigste forskjellen er at rusen av en enkeltdose kokain varer betydelig mye kortere enn rusen av en enkeltdose amfetamin. Jo lengre hjernen er påvirket av et av disse stoffene, desto mer utsatt er den for skader. På denne måten kan man si at kokain er mindre skadelig enn amfetamin – men dersom man regelmessig tar nye inntak av kokain, og dermed er ruset i like mange timer som man ville vært av en enkeltdose amfetamin, er ikke forskjellen så veldig stor lenger.

Det samme prinsippet gjelder for risiko for mulige psykoser, noe som jo kan oppstå ved bruk av begge disse stoffene. Enkelte individer er mer sårbare for dette enn andre, men generelt øker risikoen for psykose i takt med størrelsen på dosen, og antall timer i strekk man er ruset.

Hvorfor kan barn bestille dette via nettet og få det rett hjem i postkassen?
Dette er dessverre vanskelig å forhindre. Så lenge det finnes kunder (og følgelig en potensiell profitt), vil det alltid finnes tilbydere. Å bestille narkotiske stoffer i posten er forbudt ved norsk lov, og politi/tollvesen forsøker å forhindre denne typen handel etter beste evne, men det er begrenset hvor mye de faktisk klarer å fange opp. Erfaringer tilsier at når myndigheter stenger én slik nettbutikk, oppstår 3-4 nye nettbutikker omtrent umiddelbart etterpå. Så dette er en problemstilling som sannsynligvis vil få økt oppmerksomhet i fremtiden, og det gjenstår å se hvordan man skal håndtere problemet med slike nettbutikker på en best mulig måte.

Det er mange i samfunnet som vil ha vekk farlig narkotika og FMR er en organisasjon som jobber aktivt for det. Du er sikkert velkommen til å ta kontakt.