Hei, jeg har tatt en overdose på 6g paracet, 3Ibux og 6 allergitabletter. Er dette livstruende?

Kvinne, 16 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke en akutt tjeneste, og det kan ta opp til 7 dager å få svar på innsendte spørsmål. Er det fare for liv og helse, ring 113.

Kombinasjonen du har tatt kan være farlig, da særlig med tanke på leversvikt. Symptomer kan oppstå sakte og inntre først etter 24 timer etter inntak. Du bør derfor oppsøke legehjelp så fort som mulig. Du skriver ikke hva slags allergitabletter du har tatt, så vi kan ikke uttale oss om dette er farlig. Men på generell basis er all overdosering av medisiner potensielt skadelig.

Hvis du trenger noen å snakke med, anbefaler vi deg å ta kontakt med Mental helse på 116 123, eller Kirkens Sos på 22 40 00 40.