Faren min har mye pengeproblemer. Vi holder på og miste huset og han bare drykker seg full med vodka eller øl. Noen gang så sier han at de ikke tar huset, og noen at det kan skje… Jeg veit ikke hva jeg skal føle eller synes om det, men er det mulig at storinger lar faren mim beholde huset pga meg? Han sier aldrig hva skjer og jeg bare lurer!

Kvinne, 13 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Viser til chat med en av våre veiledere.

Dette er ikke noe som du skal måtte trenge å bekymre deg over. Både huset, rusbruken og oppdragelsen av deg er faren din sitt ansvar. Som nevnt i chatten, anbefaler vi at du tar kontakt med Alarmtelefonen 116 111, slik at du kan få hjelp fra de rette hjelpetilbudene i ditt nærområde. Du bør også støtte deg på andre voksne du stoler på, som f.eks. noen i familien, en lærer, helsesøster på skolen eller andre.