Juss-Buss  er et rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Driften på Juss-Buss startet som et forskningsprosjekt i 1971. Det viste seg at det var et stort behov blant folk flest for juridisk rådgivning, og som et resultat av dette fortsatte driften i Juss-Buss. I dag er vi rundt 30 medarbeidere på Juss-Buss. Vi er alle studenter.

Juss-Buss gir gratis rettshjelp i enkeltsaker. Vi gir hjelp i form av muntlig eller skriftlig juridisk veiledning, og i form av partsrepresentasjon. Juss-Buss jobber med de rettsområdene hvor behovet for rettshjelp er størst. Dette er bl.a. utlendingsrett, arbeidsrett, familierett og spørsmål om gjeld. Du finner mer detaljert oversikt under omtalen av hver enkelt gruppe på www.jussbuss.no. Dersom du har et juridisk problem som faller utenfor de områdene vi jobber med, vil vi likevel prøve å hjelpe deg til å finne rett sted å henvende deg.

I tillegg til behandling av enkeltsaker, jobber vi rettspolitisk innenfor de feltene vi har spesialisert oss i. Det vil si at vi gjennom utspill i media, uttalelser i forberedelsen til nye lover og lignende, forsøker å endre rettstilstanden der vi mener den ikke er tilfredsstillende for våre klientgrupper. Vi driver dessuten med forskning innenfor feltene.

Rettsområder:
Juss-Buss bistår blant annet med følgende rettsområder:

Dersom du har et spørsmål som ikke faller inn under noen av de nevnte saksområdene, eller du er usikker på om det er noe vi jobber med, er du likevel velkommen til å ta kontakt med oss. Dersom spørsmålet ditt ikke faller inn under våre rettsområder, prøver vi etter beste evne å henvise deg til noen som kan hjelpe deg.

Telefon: 22 84 29 00

Jussbuss sine nettsider. 

 

Legg igjen en kommentar