Skader av rusmiddelbruk

Hvordan kan vi kartlegge og beskrive skadenes omfang?

Mange har forsøkt å anslå rusmiddelskadenes omfang ved å angi at vi har et antall tusen avhengige/misbrukere (alkoholikere eller narkomane). Sammen med et slikt anslag presenteres gjerne en beskrivelse av “misbrukere” som ekstremt utslåtte mennesker. Selv om slike mennesker selvsagt finnes, kan en ikke multiplisere deres skader og problemer med et tall og derved få et bilde av problemene. Det skyldes følgende: en stor andel av alkohol- og narkotikaskadene skyldes det enkelte brukstilfelle (akutt rus eller fyll), uansett om individet kan betegnes som “avhengig” eller “misbruker”. Rusmiddelbruk finnes i alle grader uten bestemte grenser mellom “prøving”, “bruk”, “misbruk” og “avhengighet”. Enkeltpersonene endrer stadig sine forbruksmønstre og går ut og inn av “misbruker”-kategoriene.

For å få et bilde av skadenes omfang, er vi derfor henvist til å få et bilde av de ulike skadene. Det er mer komplisert.

Rusmiddelskadene dreier seg særlig om helseskader, akutte ved rus eller kroniske som følge av langvarig bruk, atferdsproblemer ved endret rusatferd og følger av dette.

De fleste skader registreres uregelmessig, spesielt atferdsproblemer knyttet til rusmiddelbruk. Det eneste som registreres regelmessig er dødsfall, men diagnosebruken gjør at bare en viss andel av rusmiddeldødsfallene lar seg lese ut av statistikkene. Når for eksempel noen kjører seg i hjel i beruset tilstand, registreres det bare som et trafikkdødsfall.

De dødsfallene som registreres som rusmiddeldødsfall, utgjør derfor bare en viss andel av alle de dødsfallene som kan tilskrives rusmidler. Utviklingen av disse dødsfallene er imidlertid en viktig indikator på hvordan utviklingen av skadene er.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>