Hvor mye er “for mye?”

Alle vet at det er farlig å drikke “for mye” alkohol. Men hvor mye er “for mye”?

Mange ønsker at en kan drikke alkohol fullstendig trygt opp til en viss mengde. Slik er det ikke. Det finnes knapt 100 % sikre mengder alkohol, men det finnes mengder som gir svært liten risiko. Verdens Helseorganisasjon har nylig begynt å inndele alkoholbruk i to grupper: “lav-risiko-drikking” og “høy- risiko-drikking”.

Alkohol kan gi fire typer skadevirkninger:

Skader og ulykker på grunn av øyeblikkets promille
Sykdommer på grunn av langvarig alkoholbruk
Akutt forgiftning
Atferdsproblemer knyttet til fylle-atferd.

Risikoen for disse fire typene skader er helt forskjellig og vi må se på de fire risikotypene hver for seg.

Risikoen for skader og ulykker: Øker med promillen

I Norge er skader og ulykker de vanligste helseskadene av alkohol. Hvert år skjer det ca. 60 000 skader og ulykker som den skadde selv mener skyldes alkohol. For ungdom mellom 15 og 25 år er fylla den viktigste døds- årsaken.

Promillegrensen for førere av motorvogn er satt til 0,5, fordi risikoen øker tydelig fra denne promillen. Samtidig øker også faren for alle andre slags ulykker. Det gjelder f.eks. fall, hjemmeulykker, arbeidsulykker, drukning og brann.

Risikoen øker med promillen, f.eks. slik det er vist for fallulykker:

 • Under 0,5 promille……..Normal risiko
 • 1 promille…………….Fordoblet risiko
 • 1,5 promille…………..5-doblet risiko
 • 2 promille…………….15-doblet risiko

Promillen avhenger av:

 • hvor mye en drikker
 • kroppsvekt
 • tid
 • kjønn
 • måltid (full/tom mage)

En voksen person kan få over en halv promille av å drikke 2-3 glass pils. Men fordi så mange ting spiller inn, kan en ikke sikte seg nøyaktig inn på en bestemt promille og et bestemt risikonivå.

Risikoen for sykdom: Øker gradvis med forbruket

Hvert år dør noen hundre nordmenn av sykdommer som skyldes langvarig alkoholbruk. Vanligst er “skrumplever”. Risikoen øker gradvis med det gjennomsnittlige forbruket pr. dag:

 • 4 centiliter daglig…3-doblet risiko
 • 8 cl daglig………..8-doblet risiko
 • 15 cl daglig……….50-doblet risiko
 • 20 cl daglig……….500-doblet risiko

Et vanlig glass øl, vin eller brennevin inneholder fra 1 til 2,5 cl alkohol.

Akutt forgiftning: Blandingsrus eller mye brennevin

Ved høy promille (3-5) kan en dø av akutt alkoholforgiftning. En helflaske brennevin drukket på kort tid er en dødelig gift. Hvis en samtidig tar medisiner eller andre rusmidler, kan en tåle mye mindre.

“Risikoen” for fylleatferd: Avhengig av den enkelte

De fleste voldshandlinger, drap, ran, ildspåsettelser og voldtekter gjøres i fylla. Annen hensynsløs atferd er svært ofte knyttet til fyll. Mange mener at dette de er viktigste skadevirkningene av alkohol. Men det er klart vi kan ikke tallfeste noen risiko, fordi personens innstilling og situasjonen er så avgjørende.

Noen situasjoner gir spesiell risiko

For noen grupper og i noen situasjoner er risikoen større enn vanlig, slik at en vil anbefale avhold fra alkohol:
gravide kvinner
de som strever med å stoppe skadelig rusmiddelbruk
de som styrer offentlige kommunikasjonsmidler (lovfestet avhold)
mennesker med visse sykdommer (fysiske eller psykiske)
i forbindelse med idrett (trening og konkurranser)

Vi påvirker hverandres alkoholbruk

Man kan styre alkoholbruken for å begrense sin personlige risiko. Men alkoholbruk “smitter” mellom mennesker, og mange lar også dette innvirke på sitt forhold til alkohol. Det kan være foreldre som vet de er modeller for sine barns holdning til rus
en person som vil begrense sin partners drikking
en samfunnsborger som vil bidra til å begrense alkoholskadene og fylla i samfunnet vårt

Er minimale alkoholmengder sunt?

Enkelte undersøkelser tyder på at minimale alkoholmengder reduserer faren for hjerteinfarkt. Ikke alle undersøkelser viser dette, og konklusjonen er omstridt. Den mulige forebyggende virkningen
– er i høyden ca. nummer 15 av de faktorer som påvirker risikoen, langt etter kosthold, mosjon og røykevaner
– oppnås ved minimal alkoholbruk (under et vanlig glass øl/vin/brennevin daglig)
– svarer omtrent til virkningen av en halv tablett acetylsalicylsyre daglig, som er billigere og sikrere
Derfor er eksperter enige om at en eventuell forebyggende virkning ikke kan brukes til å rettferdiggjøre alkoholbruk.

Risikoen ved alkoholbruk er komplisert.

Men hvis du absolutt vil ha en enkel regel:
Aldri mer enn 2-3 vanlige glass øl/vin/brennevin på én dag
og ikke 2-3 glass hver dag
gir hos friske voksne svært lav risiko
både for alkoholskader og alkoholsykdommer.
Deretter øker risikoen gradvis.

Hvis du drikker mindre, vil andre også drikke mindre!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>